Lembah Ilmu

Mukaddimah

Muhasabah Diri

Asmaul Husna

Sunday, August 15, 2010

Ibadah Puasa

Setiap muslim mukallaf wajib berpuasa di bulan Ramadhan. Adapun orang yang sedang haid atau nifas, puasanya tidak sah dan keduanya wajib mengqadla puasa yang mereka tinggalkan.

Bagi musafir (yang mengadakan perjalanan yang mencapai jarak qashar), dia boleh berbuka (tidak berpuasa) meskipun perjalanan tersebut tidak memberatkannya, demikian pula bagi orang yang sakit, hamil atau menyusui yang merasa berat dan sulit apabila dia berpuasa, boleh berbuka tapi wajib mengqadla puasanya.

Diwajibkan bagi orang yang berpuasa supaya berniat setiap hari. Niat tersebut wajib dilakukan pada malam hari dan wajib dijelaskan niatnya.

Orang yang berpuasa wajib menahan dari:

1. Melakukan jima’.

2. Istimna’/onani (mengeluarkan mani dengan tangan misalnya).

3. Muntah dengan sengaja.

4. Murtad.

5. Memasukkan sesuatu sampai pada bataskerongkongan kecuali air liur yang suci.

6. Tidak gila, meskipun sebentar.

7. Tidak pengsan selama satu hari penuh. Tidak sah puasa yang dilakukan pada dua hari raya (Idul fitri dan idul adlha), hari tasyriq (11, 12,13 Dzulhijjah), paruh terakhir dari bulan sya’ban, pada hari syak (30 sya’ban), kecuali apabila orang tersebut menyambung puasa yang dia lakukan dengan harihari sebelumnya, atau karena puasa qadla, atau nadzar, atau puasa yang biasa dia lakukan (seperti puasa isnin– khamis)

Orang yang membatalkan puasanya pada bulan Ramadhan tanpa ada rukhshah (keringanan yang diberikan dalam syar’) dengan melakukan jima’, maka dia berdosa dan harus mengqadla puasa tersebut segera setelah idul fitri serta diwajibkan baginya membayar kaffarah (seperti kaffarah Zhihar), yaitu: memerdekakan budak, apabila dia tidak mampu maka berpuasa dua bulan berturut–turut apabila dia tidak mampu maka dia harus memberi makan 60 orang miskin, masing–masing sebanyak satu mud gandum atau makanan pokok daerah tersebut. Satu mud adalah cakupan dua telapak tangan orang yang berbadan sedang.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...